Spelregels

Lesgeld

Wordt één maand vooruit betaald.NL47INGB0754324524 T.n.v. H.C.Benz o.v.v.: Gitaarles Naam en Maand. Betaling wordt in de eerste week van de lesmaand voldaan.

Afmelden

Bij verzuim 1 dag van te voren melden. Lesgeld wordt door betaald. De les wordt in dezelfde week ingehaald. Als iedereen kan. Docent ziek, dan wordt er vervanging geregeld.

Vakantie

Vakanties zijn conform het onderwijs. Vakanties buiten de school vakanties om, hoeft niet te worden doorbetaald. Mits die tenminste één maand vooraf is doorgegeven.

Opzeggen

Het opzeggen van je pakket dient ten minste één maand van te voren worden gedaan. De opzegging mag schriftelijk, telefonisch en/of mondeling worden ingediend.