Spelregels

Lesgeld

Wordt één maand vooruit betaald.NL47INGB0754324524 T.n.v. H.C.Benz o.v.v.: Gitaarles Naam en Maand. Betaling wordt in de eerste week van de lesmaand voldaan.

Afmelden

Bij verzuim één dag van te voren afmelden. 06-20181640 (voicemail inspreken, appen of e-mailen). Lesgeld wordt doorbetaald. De les kan binnen één week worden ingehaald.

Vakantie

Vakanties zijn conform het onderwijs. Vakanties buiten de school vakanties om, hoeft niet te worden doorbetaald. Mits die tenminste één maand vooraf is doorgegeven.

Opzeggen

Het opzeggen van je pakket dient ten minste één maand van te voren worden gedaan. De opzegging mag schriftelijk, telefonisch en/of mondeling worden ingediend.